duminică, 8 decembrie 2013

PROJECT MANAGEMENT (continuare)

5. Planul de activitate. Pentru a avea o vedere în ansamblu asupra programării etapelor şi activităţilor proiectului se foloseşte diagrama
Gantt. La acest punct, trebuie să explicaţi cînd se începe realizarea fiecărei acţiuni a proiectului, care e succesiunea lor în timp, cît va dura
implimentarea proiectului (inclusiv perioada în care vor putea fi observate rezultatele scontate). Ar fi bine să argumentanţi de ce aţi ales o
anumită dată/ perioadă pentru începerea unei activităţi. Acest punct nu trebuie să fie dificil şi încărcat cu explicaţii pe care deja le-aţi inclus
în cererea de solicitare.
6. Rezultatele aşteptate. Acest punct este destul de important, pentru că îi demonstrează finanţatorului îndeplinirea unor acţiuni concrete,
cae vor aduce la obţinerea unor rezultate. Evaluarea rezultatelor se face în baza a două criterii: criteriul cantitativ- ne permite să evaluăm în
cifre exacte acele avantaje sau beneficii obţinute în urma implimentării proiectului (creşterea numărului de persoane care s-au interesat de
problema abordată, modificarea unor indici cantitativ etc.); criteriul calitativ- ne permite să dăm o apreciere subiectivă referitor la
modificările survenite (s-a schimbat situaţia spre bine sau a rămas nemodificată, ce părere au oamenii despre realizarea proiectului etc.). De
asemenea, evaluarea rezultatelor trebuie să descrie insturmentele şi procedurile prin care se determină dacă au fost sau nu îndeplinite
obiectivele şi dacă metodele au fost cele adecvate. Pentru ca aceste rezultate să fie colectate, trebuie de indicat metodele şi criteriile de
evaluare a rezultatelor. Metodele indică acţiunile concrete care vor fi îndeplinite pentru colectarea informaţiei despre efectul produs de
proiect (sondaj de opinie, indicatori economici, sociali, compararea atitudinii societăţii civile faţă de problema abordată înainte şi după
implimentarea proiectului etc.). Criteriile sunt acele date care ne permit să evaluăm dacă proiectul a avut un impact pozitiv sau negativ
asupra societăţii (evaluarea recomandărilor de îmbunătăţire sau menţinere a activităţilor, reieşind din chestionarea beneficiarilor; gradul de
interes a societăţii civile, a administraţiei publicec locale şi centrale, a ONG-urile cu profil divers faţă de acţiunile implimentate; evaluarea
indicatorilor economici etc.)
7. Planuri pe viitor. Aici trebuie să răspundeţi la următoarele întrebări: Cum preconizaţi să dezvoltaţi ideea de proiect pe viitor? Cum veţi
păstra şi veţi majora realizările proiectului în cauză? Precum am menţionat anterior, finanţatorii nu sunt cointeresaţi să sponsorizeze proiecte
de o zi. Fiecare proiect trebuie să aibă un plan de evoluţie pe viitor, ce ar însemna că acţiunile să nu se stopeze imediat cu finisarea
proiectului, ci să continue şi să aducă rezultate. De acest lucru trebuie să ţineţi cont pentru a vă putea planifica activitatea cu cîţiva paşi
înainte. Existenţa unui plan clar pentru viitor va da greutate proiectului în faţa finanţatorilor.
8. Bugetul. Este cel mai important punct din cererea de solicitare a finanţării. De obicei, sponsorii se uită în primul rînd la aceste date. Pentru
realizarea unui buget adecvat se recomandă implicarea responsabililor financiari (contabil, director financiar). Etapele de realizare a unui
buget sunt:
a) estimarea cheltuielilor pentru fiecare activitate şi acţiune în parte;
b) estimarea unor posibile surse de venit (contribuţia proprie a organizaţiei, de la alt finanţator);
c) reconcilierea eventualelor diferenţe între cheltuieli şi venituri;
d) găsirea soluţiilor pentru evitarea unor potenţiale crize sau inflaţii.
Bugetul unui proiect poate fi organizat în mai multe moduri- fiecare finanţator are un mod propriu prin care solicită explicaţii
financiare. Sursele de finanţare care se cer a fi prezentate sunt: sursele pentru contribuţia proprie a solicitantului (această contribuţie este
stabilită de către finanţator, de regulă ca un procent din bugetul total, din care este posibil ca o parte să fie acceptată în natură); sursele de
finanţare complementare sunt şi contribuţiile partenerilor la proiect, ceea ce trebuie documentat prin acordul de parteneriat în care este
stipulată contribuţia şi modul de utilizare a acesteia.
Oferiţi detalii cu privire la costuri, indicînd lista de preţuri cerută de la un furnizor. La capitolul „personal” salariile trebuie să conţină
toate taxele pe care le incubă (impozit pe venit etc.). Specificaţi timpul de ore lucrate- normă întreagă, fracţiune de normă.
Statistica arată că doar o cerere din 10 scrise este finanţată. Chiar şi persoanele cu experienţă semnificativă în redactare şi implimentare
trec prin dezamăgiri legate de neaprobarea unui proiect. O cerere neaprobată la prima depunere poate constitui punctul de plecare în
elaborarea unei cereri pentru un alt finanţator. Realizarea unei cerei de finanţare necesită muncă susţinută şi mare consumatoare de
energie, începînd cu planificarea acţiunilor, obţinerea de avize, scrierea efectivă a cererii şi terminînd cu trimisul prin poştă sau curier.
SUCCESE!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu