marți, 17 decembrie 2013

Curriculum Vitae- instrument de autoprezentare

Tipuri de Curriculum Vitae
Compartimentul de MRU al întreprinderii, când ia în discuţie candidatura unei persoane în vederea ocupării unui post, are nevoie de
un minim de informaţii despre persoana respectivă.
Candidatul are obligaţia să prezinte o scurtă biografie a sa, denumită uzual curriculum vitae (lat „cursul vieţii”) în care se arată
principalele date de stare civilă, adresa, studii, performanţe profesionale, locuri de muncă anterioare, distincţii primite etc. Acest minimum de
informaţii oferă posibilitatea conducerii firmei să-şi formeze o primă impresie despre solicitant şi să aprecieze dacă corespunde tipului de
persoana pe care ar dori să o angajeze sau să o promoveze.
La primirea mai multor CV pentru ocuparea unui post se face o primă triere de către compartimentul de resurse umane care le înlătură
pe cele care nu le consideră corespunzătoare intereselor întreprinderii.
Curriculum Vitae fiind primul contact cu conducerea, joacă un rol foarte important, deoarece el formează impresia la primul contact.
De aceea, atât în formă, cât şi în conţinut, trebuie să fie atractiv pentru ca să trezească interesul celor care îl citesc să cunoască personal
candidatul, acordându-i interviu.
Pentru candidat, redactarea unui CV echivalează cu pregătirea unui memoriu asupra activităţii sale şi modului actual de existenţă. El
trebuie să conţină date concrete şi obiective privind starea civilă, studiile şi calificativul, experienţa în domeniul de activitate specific
postului, posturile ocupate anterior.Sînt menţionate şi eventuale abilităţi/cunoştinţe particulare, cum ar fi cunoaşterea uneia sau a mai multor
limbi străine, utilizarea calculatorului, deţinerea unui permis de conducere etc.
Pentru ca informaţia despre candidat să fie mai completă, în CV se menţionează şi hobby-urile care exprimă, de fapt, interese pentru
actvităţi din afara profesiei şi alte preferinţe pentru petrecerea timpului liber.
Câteva indicaţii practice de întocmire a unui CV:
1. Date de indentificare:
Numele, prenumele, adresa, numărul de telefon (la începutul primei pagini);
Pe paginile următoare numai numele şi prenumele.
2. Obiectivul urmărit: reprezentanţii întreprinderii să înţeleagă clar postul pe care candidatul doreşte să-l ocupe şi pentru care se consideră
calificat;
3. Cu privire la ţinuta etică: afirmaţiile să fie sincere, putând fi confirmate prin verificarea referinţelor;
4. Candidaţii cu experienţă de muncă:
Să furnizeze informaţii care să demonstreze competenţa şi realizările, evoluţia în carieră, precum şi succesiunea logică a posturilor
anterioare;
Continuitatea în muncă: să nu lase perioade de discontinuitate în biografie, să se explice diferitele întreruperi ( ex. Pentru studii, pentru
îngrijirea copilului etc.);
5. Absolvenţii fără experienţă anterioară: să demonstreze potenţialul de care dispun exprimat prin notele medii obţinute la studii, participări
la olimpiade, premii obţinute, cursuri importante urmate, aptitudini de lider, burse, asumarea de responsabilităţi, activităţi de vară în program
parţial etc.;
6. Preocupări multilaterale: să se menţioneze pasiunile activităţii civice, activităţile în organizaţiile profesionale, eventualele poziţii de lider;
nu se recomandă să se includă informaţii de natură religioasă, politică, sau de altă natură contraversată deoarece acestea ar putea deveni
criterii de discriminare;
7. Trăsăturile personale: nu este suficient să se caracterizeze prin adjectivele pozitive (motivat, organizat, creativ, lucrează independent)- ci
să se ilustreze fapte;
8. Pretenţiile salariale: să nu să se menţioneze pretenţii salariale;
9. Forma de prezentare: este recommandabil să se folosească maximum 2 pagini; redactarea trebuie să fie îngrijită, fără greşeli de
ortografie, de gramatică sau de punctuaţie, textul să fie corect încadrat în pagina dactilografică;
10. Stilul folosit: să fie scosdin relief obiectivul urmărit;
Disponibilitatea de a călători sau de a-şi strămuta domiciliul în interesul întreprinderii;
Feriţi-vă să ajungeţi la paradoxul să ştii totul despre nimic şi nimic din toate. Nu susţineţi că puteţi face orice şi că veţi accepta orice post;
Detaliaţi concret oferta d-stră şi nu ceea ce doriţi să obţineţi în viitor, ce puteţi învăţa sau parcurge (perfecţionarea limbilor străine în viitor,
încercarea de a lucra la compiuter ş.a.);
Nu confundaţi prezentarea cu cererea de serviciu. Ea trebuie să fie concisă, fără detalii nesemnificative (înălţime, greutate, număr de copii,
toate adresele la care aţi lucrat), în schimb menţionaţi clar modalitatea de a fi contactat. Exprimaţi-vă simplu şi direct. Trebuie avut în
vederefaptul că cel care face selecţia acordă în medie un minut pentru fiecare CV.
Tipuri de CV
Cele mai utilizate tipuri de CV sînt cele cronologice şi cele funcţionale.
CV cronologic este organizat pe etape, începând cu perioada actuală şi continuă în ordinea invers cronologică până la cele de început.
Persoanele cu experienţă mare de muncă nu vor trebui să menţioneze activitatea de început (cu excepţia cazului în care postul pentru care
candidează are strânsă legătură cu această activitate).
Acest tip de CV nu trebuie să conţină perioade neacoperite. CV cronologic nu este favorabil persoanelor cu multe schimbări de locuri
de muncă fiind interpretate negativ din punct de vedere al ataşamentului faţă de întreprindere. Persoanele din aceste categorii pot folosi, în
avantajul lor, CV funcţional.
CV funcţional se concentrează asupra realizărilor în sine, fără a ţine seama de cronologia lor. Folosirea lui este recomandată celor ce
urmăresc o schimbare în carieră, celor care nu au avut prea multe schimbări de locuri de muncă şi celor care au lucrat în cadrul aceleaşi
întreprinderi. Candidatul prezintă posturile deţinute după referinţa sa punând accentul pe realizările şi deprinderile însuşite.
Carina DULGHIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu